Betonový program - Valenta Luděk
Tenounkou stěrkovou vrstvu zvenku proklovávají ptáci a poškozuje ji krupobití, což způsobuje rozsáhlé, dlouholeté soudní pře. Je ignorována základní poučka, že difúzní odpor par musí vždy klesat směrem ven. Pouze se posune rosný bod k vnějšímu líci zdiva. Protože však opomněli aplikovat parotěsnou zábranu zevnitř (z důvodu složitosti a dalších velkých finančních nákladů), páry snadno prostupují do konstrukce, kde kondenzují. Kondenzát nejen stéká ve spáře mezi zdí a izolací, ale pak provlhčí zeď, vlhkost se dostává k vnějšímu líci zdiva a způsobuje hnilobu, růst plísní a hub, což přímo ohrožuje zdraví a život lidí bydlících uvnitř. To je také důvod, proč si lidé tak stěžuji na plísně a houby např. u zvenku zaizolovaných paneláků. Navíc není možné řádně zaizolovat špalety okolo oken a dveří, kde jsou velké tepelné mosty, neboť by Vám při silnější izolaci vypadly, nemají v čem by držely. Není možné zaizolovat ani parapety. Podíváme-li se však na panelový dům zevnitř, není tam prakticky nic jiného než špalety a parapety. Tedy všude jen a jen tepelné mosty. Takže jediné, co Vám nabízí vnější zateplení je ona nevhodná akumulace tepla. Připomínáme, že se velmi často snaží obhajovat vnější izolace tím, že jsou údajně ven odvětrávané, že dýchají. Jedná se však o naprosto pochybnou a účelovou manipulaci, neboť všude okolo sebe vidíme, jak polystyren bez jakýchkoliv skrupulí lepí a šroubují přímo na zeď, kde nemůže nic a nijak dýchat, zeď je zvenku hermeticky utěsněná. Nikdy jste totiž neviděli oficiální prohlášení např. výrobce pálených cihel, že doporučuje zaizolovat novostavbu domu 50 mm pěnového polystyrenu zvenku. Toto prohlášení nikdo nenapíše, neboť se všeobecně ví že v konstrukci pak dochází k silné kondenzaci par a zeď hnije. Zateplení i novostaveb zvenku propagují pouze v ČR a to v plném rozporu s oficiálním stanoviskem EU. Pouze, bez skrupulí prodat drahé materiály a je jedno, zda Vám dům posléze shnije. Jinými slovy, domy se dříve, v daleké i blízké minulosti izolovaly vždy výhradně zevnitř. Zaizolování domu zvenku je totální novinka a není ještě prověřená v praxi z dlouhodobého hlediska. Nikdo odpovědně neví co s konstrukcí stavby provede vlhkost z kondenzovaných par z hlediska dlouhodobého horizontu.
Nesprávná konstrukce

Nesprávná konstrukce

Logo.bmp
~ Dekorativní zámková dlažba a obklady...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one