Betonový program - Valenta Luděk
Filozofie tohoto způsobu zateplení vychází z toho, že konstrukci domu rozdělíme na: 

1) nosnou, pevnou, odolnou, vzdušnou a levnou. Málo tepelně izolující zeď tvárnic má pouze R = 0,4 

2) tepelně izolační vrstvu s enormními tepelně izolačními vlastnostmi vytvářející hlavní tepelnou odolnost domu s R = 4 - 6. Vytváří jednolitou homogenní vrstvu zevnitř, bez jakýchkoliv tepelných mostů.

Tvárnice o nosnosti od 160 do 400t, umožňují, aby byly všechny vnitřní zdi odděleny tepelnou izolací od obvodové zdi, takže v domě nevzniká ani jediný tepelný most. Stejně tak i okna jsou vložena přímo do izolačního komplexu, takže nedochází k promrzání tak, jak je ve velké míře u tradičně stavěných domů. Na strop je zevnitř nalepena parotěsná zábrana, sádrokartonová deska nalepená na desce z nehořlavého pěnového polystyrenu o velké síle asi 12cm, jež zároveň slouží jako tepelná izolace. Je patrné, že zde nedochází k nežádoucímu proudění vzduchu v této spáře, tak jak je to běžné u volně ložených tepelných izolací. Je to tedy podstatně lépe a jistěji izolující. Celá deska je pak zevnitř nalepena na betonovou zeď z tvárnic. Páry, stejně jako u prvního příkladu mají tendenci prostoupit do konstrukce, ale nemohou projít přes parotěsnou zábranu v podobě nepropustného polystyrenu. Protože se používá tepelná izolace, která dělá hlavní tepelnou izolaci domu, je prostup tepla tak pozvolný, že by ani ke kondenzaci nemohlo dojít. Jako izolant je použit pěnový polystyren, což je pevná hmota, která nemůže kondenzovat nevniká do ní pára ani průvan, jak je to běžné při jiných druzích izolace, čímž se pak snižují izolační schopnosti. Při použití izolačního komplexu je zabezpečeno další účinnější využívání tepelné izolace. Pochopitelně i zde je vnější strana izolace odvětrávána ven, neboť přiléhá ke zdivu z betonových skořepinových tvárnic, které jsou ovšem porézní, plné vzduchu a navíc nikdy nemohou provlhnout. Připomínáme, že se zásadně nevylévají betonem, obvyklé u výrobců s podobnými tvárnicemi. Je tedy zřejmé, že tato konstrukce je velmi dokonalá a zdravá pro dům. Do konstrukce se nemůže dostat pára, nemůže dojít k hnilobným ani jiným nežádoucím procesům tak jak je běžné v zateplených panelácích.

Správná konstrukce - vodorovný řez

Správná konstrukce - vodorovný řez

Správná konstrukce - příčný řez

Správná konstrukce - příčný řez

Logo.bmp
~ Dekorativní zámková dlažba a obklady...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one