Betonový program - Valenta Luděk

Typy tvárnic

Nosné zdivo

Použití:

Skořepinové tvárnice tloušťky 20 a 25 cm jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, svými vlastnostmi se hodí pro nízkoenergetické a pasivní domy, pro průmyslovou výstavbu, bytové domy, volně stojící plotové zdi, atd. Předností je bezkonkurenční cena materiálu a výborné fyzikální vlastnosti. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.


Popis:

Jako základní tvárnice systému je skořepinová tvárnice BST nosná 20 spolu s BST věncovou 20, kterou v našem systému využíváme jako překlad. Tvárnice opět nabízí průběžnou, dělitelnou a rohovou variantu. Vždy jsou tyto typy automaticky připraveny na paletě. Tvárnice BST 20 lze jednoduše dělit i na menší moduly. Samozřejmě je možné tvárnice dělit úhlovou bruskou na libovolném místě. Zdění začínáme v rozích stavby, kdy navážeme rohovou tvárnicí na připravenou svislou armaturu. V rohové tvárnici po probetnování vzniká železobetonový sloupek. Při zdění se všechny skořepinové tvárnice ukládají dutinami dolů, přikládají se na sraz a maltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění se prování jednoduchou převazbou s posuvem o polovinu, resp. čtvrtinu délky tvárnice na maltu či betonovou směs ve vodorovné spáře 1cm a vzniklé svislé kapsy se touto směsí řádně vyplní. Pro stabilitu dlouhých zdí může statik navrhnout použití rohových tvárnic na libovolném místě.

 

Příčkové zdivo

Použití:

Tvárnice BST příčková 15 a BST příčková 10 jsou určeny především jako příčkové tvárnice. Díky rohovým prvkům u tvárnice BST 15 lze tento produkt použít i na výstavbu garáží, zahradních domků a své využití mají i v zahradní architektuře. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.


Popis:

Tvárnice zdíme dnem vzhůru, otvory neproléváme betonem. Překlopením tvárnice uzavíráme tedy vzduchové komory a vytváříme tak ideální fyzikální vlastnosti zdiva a na víc šetříme finance. Přikládají se na sraz a maltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění se prování jednoduchou převazbou s posuvem o polovinu, resp. čtvrtinu délky tvárnice na maltu či betonovou směs ve vodorovné spáře 1cm a vzniklé svislé kapsy se touto směsí řádně vyplní.

 

Stropní konstrukce

Použití:

Stropní konstrukce je univerzálním řešením pro veškerou občanskou výstavbu i na průmyslové objekty. Velkou výhodou systému je cena. Stropní nosníky jsou až o polovinu lehčí než keramické, mají výborné fyzikální vlastnosti a spolu s betonovou zálivkou je strop z jednoho materiálu, který se dokonale propojí. Stropní konstrukce je tak bezpečná a je určena k ukládání na libovolné stěnové systémy. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.


Popis:

Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo s minimálním uložením 10 cm. Než začneme klást vložky, je potřeba nosníky podepřít dočasnými podporami. Stropní nosníky ukládáme podle výkresu skladby stropu. Přesné dodržení osové vzdálenosti mezi nosníky zajistíme položením první řady koncových stropních vložek na obou koncích nosníku. Jako věncovou výztuž lze využít produkt s označením GPV. Jeho použití ověřte s projektantem nebo statikem.

 

Ztracené bednění

Použití:

Ztracené bednění slouží především k zakládání nevětraných základů – základových pasů a pro stavbu opěrných stěn, jímek, bazénů, atd. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.


Popis:

Do výkopu připraveného dle projektové dokumentace vysypeme vrstvu betonové směsi (síla 40-50cm) tak, abychom měli dno výkopu v přesné rovině. Do směsi klademe ztracené bednění. Ztracené bednění je možné svisle i vodorovně armovat. Jednotlivé dílce se opírají vzájemně svými zámky a klademe je nasucho na sebe. Základová spára je vystavena pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi. Dílce vyléváme betonovou směsí po 4 řadách. Základovou desku je vhodné ukončit podélně rozpůlenou věncovkou, která nám vytvoří jednoduché bednění při vylití desky na zhutněný pevný podklad. Rovněž doporučujeme vytáhnout v rozích stavby svislou armaturu nad úroveň základové desky pro ukotvení rohových skořepinových tvárnic při zdění ze systému BST.

 

jednotlivé části.bmp
Logo.bmp
~ Dekorativní zámková dlažba a obklady...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one